ضایعات جمع کن

ضایعات جمع کن
خط رول به رول

ضایعات جمع کن

در خطوط نواربری ایستگاه ضایعات جمع کن در معمولا پس از اسلایتر قرار می گیرد . وظیفه اصلی این ایستگاه جمع کردن نوار اضافی کنار

خواندن مطلب »