رولگیر

خط رول به رول

رولگیر

رولگیر و یا کویل گیر از جمله ایستگاهایی به شمار می رود که در تمام خطوطی که با رول ورق سر و کار دارند مورد

خواندن مطلب »