خطوط رول فرمینگ

رول فرمینگ

خط رول فرمینگ

خطوط تولید محصول به شکل رول فرمینگ به خطوطی اتلاق می گردد که مواد اولیه در این خط تولید به صورت رول در ابتدای ماشین

خواندن مطلب »