خطوط رول بازکن

خط رول بازکن

خط رول بازکن

رول بازکن یا خط برش رول به شیت یکی از عمومی ترین خطوط برش ورق در صنایع فولادی کشور می باشد که با قراردادن رول

خواندن مطلب »